Satış Otomasyonu

Vtiger CRM satış modülleri, işletmenize sunduğu, komple satış gücü otomasyonu çözümü sayesinde, satış ekibinizin tüm işletme çalışanları ile işbirliği içerisinde daha etkin biçimde satış yapmasını ve buna bağlı olarak gelirlerinizin artmasını sağlar. Satış personelinize hedef gelir, gerçekleşen gelir, satış planları, müşteri ihtiyaçları, satın alma eğilimleri, müşteri bilgileri, müşteri cari hesabı gibi bilgilere kolaylıkla ve hızla ulaşarak hızlı ve kârlı satış gerçekleştirme imkanı tanır. Mobil satış ekibinizi sisteme entegre ederek saha satış operasyonlarınızı daha verimli kılmanıza ve gerçek zamanlı olarak yönetmenize olanak tanır. Vtiger CRM satış ekibinizin satış fırsatlarını kolaylıkla değerlendirmesini, gerçekçi satış tahminleri yapmasını sağlayan özel fonksiyonlara sahiptir.
Bunları kabaca aşağıda sıralarsak;

İlgili Modüller
Potansiyel Müşteriler ( Leads )
Fırsatlar ( Opportunities )
Müşteriler ( Organizations )
İlgili Kişiler ( Contacts )
Teklifler ( Quates ) ve Satış Siparişi ( Sales Order )

 • Diğer modüllerle ilişkili olarak iş akış sistemlerinin yaratılabilmesi, - hatırlatıcılar, alan güncellemeleri v.b - olanağı
 • Modül arayüzlerinde yer alan ve seçimlerin kolaylıkla yaratılabilmesi ve birbiri ile ilişkilendirilme kolaylığı
 • Kayıtların Excel'den topluca CRM'e aktarım olanağı
 • Potansiyel müşterilerin Fırsat, Müşteri ve İlgili Kişilere dönüştürülebilmesi. Modülde yaratılan alanların Müşteri, Kontak ve Fırsat modüllerine otomatik aktarımı için alan haritalandırılması kolaylığı.
 • Sınırsız sayıda PDF teklif şablonu oluşturma olanağı
 • Teklif geçerlilik tarihi için hatırlatıcılar ekleme, istenirse müşteriye veya müşteri temsilcisine otomatik hatırlatıcı posta gönderebilme
 • Ürün-Hizmetlerinize ait bilgi ve niteliklerin – açıklamalar, ürürün resmi veya teknik resmi- teklifinizin içerisine otomatik olarak eklenebilmesi
 • Tekliflerinizin, Satış siparişlerinizi PDF formatında ilgili müşteriye ve departmana-kişiye otomatik gönderilebilmesi (daha önce belirlenmiş e-posta şablonları aracılığı ile)

 

Potansiyel Müşterilerin, Müşterilerin, İlgili Kişilerin Kaydedilmesine İlişkin Otomasyonlar

 • Tanımlanan bir e-posta adresine gelen iletiler aracılığı ile kayıt oluşturma ve kayıt oluşturulmasına ilişkin kurallar ekleyebilme.
 • Belirli kurallara bağlı olarak oluşturulan kayıtların belirli kullanıcı veya gruplara atanabilmesi
 • Web sitenizdeki iletişim formlarından CRM’e otomatik olarak Fırsat, Potansiyel Müşteri, İlgili Kişi, Müşteri kaydının oluşturulması. İstenirse her açılan kaydın sıra ile bir satış temsilcisine atanabilmesi(Robin Round).

Ajanda Yönetimi

 • Aktivitelerin ( toplantı, yapılacak iş ) takibi otomasyon tanımlamaları,
 • Aktivite tipi tanımlama olanağı,
 • Teklif, Satın Alma Sirişi, Satış Siparişi, Fatura, Destek veya Servis, Projeler ve Proje Görevleri modüllerinden aktivitelere otomatik kayıt olanağı,
 • MS Outlook ile entegrasyon olanağı
 • Tekrarlanan işler için otomatik görev açma olanağı,
 • Tarih bazında SMS ve e-posta ile hatırlatma olanağı.
 • Ayrıntılı raporlama ve zamanlı rapor alma olanağı.

Raporlama

 • Tarih aralığına, belirlenen koşullara ve diğer değişkenlere göre ilişkili modüllerden çapraz raporlarının formatlarının hazırlanabilmesi,
 • Oluşturulan raporlarının belirlenen periyodlar ile ilgili yetkiliye e-posta ile otomatik gönderim kolaylığı,
 • CSV, Excel ve PDF formatında raporların dışarı aktarılabilmesi
 • Kurulum,
 • Aşağıdaki modüllerin işlevleri ve birbiri ile ilişkileri :
 • Potansiyel Müşteriler ( Leads )
 • Fırsatlar ( Opportunities )
 • Müşteriler ( Organizations )
 • İlgili Kişiler ( Contacts )
 • Ürünler ve Hizmetler
 • Teklifler ( Quates )
 • Satış Siparişi ( Sales Order ) ve Fatura (Invoice)
 • Ajanda
 • Destek ( Troble Tickets )
 • Hizmet Sözleşmeleri ( Service Conrakts )
 • Projeler ve Proje Görevleri ( Projects, Project Task )
 • Demirbaş veya Envanter (Assets)
 • Döküman Yönetimi
 • Kullanıcı, Grup ve Profil tanımları ve modül ve haklara dayalı yetkilendirilmesi,
 • Modüllerin alanlarını ve yerleştirme biçimlerini düzenleme, sıralı ve bağımlı sıralı alanlar oluşturma,
 • Otomatik iletişim şablonlarını ve Bildirim Zamanlayıcılarını düzenleme,
 • Para birimi, koşullar ve şartlar, vergi hesaplamalarını, SMTP sunucusu ve e-posta tarayıcısını özelleştirme,
 • Web formların oluşturulması ve Müşteri Portalı kurulumu,
 • PDF Editor kurulumu, formların düzenlenmesi, faklı modüllerden alanların belli bir forma yüklenmesi, csv formatındaki dosyalar ile yazılıma veri yükleme,    Para birimi, koşullar ve şartlar, vergi hesaplamalarını, SMTP sunucusu ve e-posta tarayıcısını özelleştirme,
 • Web formların oluşturulması ve Müşteri Portalı kurulumu,
 • PDF Editor kurulumu, formların düzenlenmesi, faklı modüllerden alanların belli bir forma yüklenmesi, csv formatındaki dosyalar ile yazılıma veri yükleme,

 

Servis-Destek Otomasyonu

Vtiger CRM güçlü bir servis-destek otomasyonu sağlayabilecek modüllere sahiptir, bunların işlevini kabaca sıralarsak;

İlgili Modüller

Destek ( Trouble Tickets )

 • Verilen servislerin Hizmet Sözleşmelerine bağlayarak hangi sözleşme için ne kadar servis verildiğinin takibi,
 • Açılan her servis talebinin kategorisine göre ilgili yetkiliye e-posta ile ulaştırılması,
 • Webform lar aracılığı ile destek taleplerinin CRM’e aktarılmasının sağlanması,
 • Müşteri Portalı kurulumu sayesinde müşterilerinize servis-destek talebi oluşturma olanağı.
 • Belirlenen bir e-posta hesabının içeriğinin CRM tarafından taranması ile destek taleplerinin CRM’e otomatik aktarılmasının sağlanması,
 • Destek taleplerine belirli seviyelerde müdahale zamanları için -gün bazında- otomasyon sağlanması,
 • Destek taleplerinin kullanıcılara atanması için gerekli otomasyonun sağlanması,
 • Belirli süre içerisinde kapanmayan destek talepleri için çeşitli seviyelerde hatırlatıcılar eklenmesi – gün bazında-,
 • Sınırsız servis formu oluşturma olanağı, servis formlarının PDF olarak müşterilere otomatik gönderim olanağı.
 • Kapanan servislerin bilgisinin ve yapılan işlemlerin müşteriye otomatik gönderim olanağı,
 • Satışı yapılan ürün-hizmetler için otomatik destek talebi oluşturulabilmesi.
 • Açık, Kapalı, Devam eden v.b. destek taleplerinin raporlarının yöneticilere gün-hafta bazında otomatik olarak gönderilmesinin sağlanması. Ayrıntılı çapraz raporların oluşturulma olanağı.

Hizmet Sözleşmeleri ( Service Conrakts )

 • Müşteri sözleşmelerini çeşitli kategorilerde takip edebilir, sözleşme bitiş  tarihine bağlı olarak belirli süreler periyotlar ile hatırlatıcılar ekleyebilir, bu hatırlatıcıları e-posta veya SMS ile kullanıcı veya müşterilere gönderebilirsiniz.
 • Açık, Kapalı, Devam eden, sözleşme bitimine kalan gün sayısına bağlı olarak ve benzeri kriterler ile. sözleşmelerin raporlarının yöneticilere gün-hafta bazında otomatik olarak gönderilmesinin sağlanması.  Ayrıntılı çapraz raporların oluşturulma olanağı.
 • Sözleşme bitiş tarihinde bir uyarı iletisini veya yenileme sözleşmesini PDF formatında otomatik olarak müşterinize göndermeniz mümkündür.
 • Servis-destek taleplerinizi hizmet sözleşmerine bağlayabilirsiniz. Servis sayısı sınırlaması ile sözleşmenin tarih bağımsız kapatılması veya yenilenme talebi gönderilmesi mümkündür.
 • Hizmet sözleşmesi olmayan veya dolan müşterilerinizin servis-destek istekleri otomatik olarak ücretli ve banzeri isimlerde kategorilendirilebilir.

Müşteri Portalı ( Customer Portal )

 • Müşteri Portalı Vtiger CRM'e bağlı ancak farklı arayüz ile çalışan bir portaldır.
 • Müşterilerinize bağlı kontaklar, bu portal aracılığı ile servis-destek talebi oluşturabilirler.
 • İlgili talebe ilişkin Vtiger içerindeki kullanıcıların yorumlarını görüp cevap verebilirler.
 • Taleplerine dosya ekleyebilirler.
 • Vtiger üzerinde Müşteri veya Kontağa ilişkin diğer kayıtları görebilirler ( Teklif, Satış Siparişi, Demirbaş veya Envanter v.b. ).
 • Hangi modüle ilişkin kayıtların gözüküp gözükmeyeceği yönetilebilmektedir. Ayrıca kontağın sadece kendi kayıtlarını veya firmasına ait tüm kayıtları görmesi yönetilebilmektedir.

Projeler ve Proje Görevleri ( Projects, Project Task )

 • Proje- Proje Köşe Taşları – Proje  Görevleri ve ilgili modüllere  ilişkin iş akışlarının tanımlana bilmesi.
 • İş akışları sayesinde verilen koşullar ile açılan bir proje ait proje görevleri otomatik olarak açılabilir, iligili kişilere görevlerin atanması yapılabilir, her görev için farklı zamanlar belirtilebilir ve bir görev belli bir aşamaya geldikten veya bittikten sonra diğer bir görevin açılması sağlanabilir.
 • Satışı yapılan ürünler için Proje ve Proje Görevlerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi.

Demirbaş veya Envanter (Assets)
Satış, veya servisini yaptığınız ürünlerin zaman bazlı takibini, çalışanlarınızda bulunan demirtaşların takibini yapabilirsiniz.